AHCC làm giảm tác dụng phụ của Hóa Trị

Posted on : 05/10/2015
Views : 701
Tweet
  
Embed Code

Bác sĩ Aaron Katz của Columbia Presbyterian thảo luận về việc sử dụng của AHCC (Hợp chất tương quan hexose hoạt tính) trong việc làm giảm tác dụng phụ của hóa trị liệu.