Tôi rất muốn giới thiệu AHCC và sẽ làm như vậy với bất kỳ dược phẩm dinh dưỡng khác trên thị trường để điều chỉnh giữ cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh
"Là một nhà nghiên cứu khoa học tại học viện cũng như các ngành công nghiệp về con người và động vật, tôi rất muốn giới thiệu AHCC và sẽ làm như vậy với bất kỳ dược phẩm dinh dưỡng khác trên thị trường để điều chỉnh giữ cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và thực hiện chức năng đối với sức khỏe tổng thể. AHCC đặc biệt quan trọng khi hệ thống miễn dịch đang phải đối mặt với nhiều bệnh và các điều kiện khác nhau. Là một nhà khoa học động vật, tôi đã sử dụng ,chẳng hạn như bất cứ các bệnh tự miễn và tất cả các dạng ung thư. Được hỗ trợ bởi nhiều bệnh viện và các nghiên cứu, tôi cùng với tất cả các đồng nghiệp của tôi đều đã thấy AHCC tác dụng như một hợp chất bổ sung mạnh mẽ đáng ca ngợi khi có sự phối hợp với các phương pháp trị liệu (ví dụ như khi kết hợp với hóa trị, xạ trị) và thực sự là một yêu cầu thiết thực cho việc phục hồi nhanh chóng từ các cuộc phẫu thuật hay các bệnh cảnh có thể dẫn đến tử vong. Tôi không thể nói hết về hợp chất này và tôi không thể tin rằng tôi đã được sử dụng cho bản thân mình trong nhiều năm qua!"
Tiến sỹ Robert B, MS, MVSc, PhD
Nhà nghiên cứu hóa sinh/ dược lý.
Loxahatchee, FL