AHCC có khả năng làm tăng sức đề kháng chống lại nhiễm khuẩn bằng cách tăng sản xuất Cytokine
Tôi đã tìm thấy một nghiên cứu trên động vật vô cùng hấp dẫn của AHCC. Nghiên cứu cho thấy AHCC có tác dụng chống lại sự oxy hóa và có thể bảo vệ cơ thể chống lại các rối loạn gây ra bởi sự oxy hóa. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy AHCC có khả năng làm tăng sức đề kháng chống lại nhiễm khuẩn bằng cách tăng sản xuất Cytokine và Chemokine (các protein có khả năng ngăn ngừa hiện tượng chết tế bào) cũng như các tế bào bạch cầu Lympho. AHCC có thể làm tăng sức đề kháng của chuột đối với virus West Nile bằng cách cải thiện phản ứng của tế bào T (T-cell). Nhờ những tế bào bạch cầu hạt do hóa trị liệu kích thích tạo ra ở chuột, AHCC đã cải thiện được đáp ứng miễn dịch với tác nhân Nấm Candida albicans. AHCC đã được chứng minh có khả năng tăng cường hoạt động của các tế bào tiêu diệt tự nhiên trong ống nghiệm và kích thích sản sinh Cytokine IL-12 nội sinh ở chuột.

John M, MD
Columbia, MO